Oliviers/Oliveiras 888
•1• Assemblage - Montagem
Oliviers/Oliveiras 891
•2• Le pied des oliviers - Os pés das oliveiras
Oliviers/Oliveiras 901
•3• Mise en couleur des
troncs / Pintar oas troncos
Oliviers/Oliveiras 895
•4• Collage des branches
Collagem dos ramos
Oliviers/Oliveiras 928
•5• Les branches - Os ramos
Oliviers/Oliveiras 930 Oliviers/Oliveiras 943b

Oliviers/Oliveiras 935 Oliviers/Oliveiras 932
Oliviers Alomojafas